Pengurus Kecamatan :

CAMAT PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

 ENDRO PURWIYATSO, S.SOS.

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

SEKRETARIS KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

SRI KARYATI, S.STP

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

ENI SUKARNI

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

` Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

LISA HERAWATI

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

HARUN ROSYID

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

MANIJAN

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Nama

:

 DOTO

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328

 

 

 

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Nama

:

MUSLIKH S.

Kantor

:

Jl. Tondano 19 Pekalongan 51122

 

 

Telp. 0285 – 422328